Startseite · Ansprechpartner · Seitenübersicht · Intern
Sie sind hier

Kontak

Kalite Menecerliği sorumlusu: Thomas Rüger

Telefon: 0911 - 450 60 130
Telefax: 0911 - 450 60 122
E-Mail: thomas.rueger( at )awo-nbg.de

AWO`nun kalite politikası

Kalite, buna katılanların ( örneğin arz ve talep edenler) değerlerinin yönlendirilmesi, normları ve tasarımları gibi konuları içeren genel bir kavramdır. Arbeiterwohlfahrt’ ın değer çerçevesini “Ana yönetmelik” çizer. Sosyal hizmetlere biçim ve yön veren de bu ana yönetmeliktir.

Arbeiterwohlfahrt’ın Federal Almanya Genel Merkezi bir “Kalite Menecerliği Sistemi” geliştirip bunu diğer alt kuruluşlarına tanıtmaya karar verdi. Bu sistemin temelinde bugünkü dünya standartlarında geçerli olan DIN ISO 9001 normu ve ana yönetmelikten kaynaklanan kalite verileri yatmaktadır.

AWO Nürnberg’de kalite menejerliği

AWO Nürnberg, 2000 yılında uygulamaya koyduğu kalite geliştirme sisteminde, yöneticiler düzeyinde yaptığı derinliğine ve uzun süreli tartışmalardan sonra bağımsız bir şekilde bilinçli ve yenilikçi başka bir yol seçti.

Bu yolla yapılacak şey, sadece var olan bir kalite sisteminin kurallarını uygulamak değidir. Daha çok yaşanılan bir kalite sistemi geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu demektir ki, sadece kalite menejerliği yapılmayacak, aksine kalite günlük iş yaşamında öyle uygulanacak ki, çalışanların ve müşterilerin üzerinde doğrudan etki bırakabilsin (yani hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından hissedilebilir olmalı).

Müşteri sistemin odağında

Her türlü kalite menecerliği sisteminin odak noktası müşteri olmalıdır. Her ne kadar geniş bir anlamifade ediyor ve farklı ihtiyaçlar için kullanılıyorsa da „Müşteri“ kavramı artık sosyal hizmetler dalında da geçerli bir kavram olmaya başladı.

Bu nedenle kaliteli bir hizmetin ölçüsü, müşteri isteklerine ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi gerçekleştirebilmektir.

Kalite geliştirme evrimi mantıken, verilen hizmetlerin sürekli olarak daha iyi hale getirilmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Kalite menecerliği sadece yasal gerekçeleri yerine getirmek için verilmiş sürekli bir görev değildir. Felesefenin gösterdiği gibi „Amaç gidilen yoldur!’.

AWO Nürnberg’in kalite politikası


QM-Yöneticiler Grubu

Foto: Yöneticiler Grubu
Foto: Yöneticiler Grubu